Najbolj zabavna definicija bitcoina

Ni morda najbolj pravilna, je pa spodnja definicija prav gotovo najbolj zabavno-resničnostna definicija bitcoina. Glede na to, da rudarjenje bitcoinov potroši 0.12% svetovne porabe energije, pa ga praktično nikjer ne uporabljajo za (legalno) plačevanje (če zanemarimo mračni svet aktivnosti na darknetu), je trgovanje z bitcoinom danes nedvomno podobno nagradi za visokorizične špekulativce z denarjem iz subvencioniranih energetskih trgov, pri čemer pa vse skupaj še prispeva izdatno h globalnemu segrevanju. Preprosto rečeno, denar, ki ga posamezne vlade namenjajo subvencioniranju proizvodnje (iz obnovljivih virov) energije in kjer se zaradi tega grozdijo bitcoinovi “rudarji”, se steka v žepe špekulativnih trgovcev, ki ljubijo visoke donose ob visokih rizikih.

No, kot pri vseh špekulacijah, vsaj od nizozemske tulipanske krize naprej, je seveda špekulativna vrednost bitcoina že zdavnaj in drastično odlepljena od “proizvodnih stroškov” predmeta trgovanja, torej od cene električne energije, potrebne za rudarjenje enote bitcoina. Trguje se le še s pohlepom, gnanim s črednim nagonom. In to onstran videnega. Je pa vseeno zabavno ali vsaj ironično, kako znajo iznajdljivi posamezniki izkoristiti naivnost vladnih subvencijskih politik za svoje špekulativne zaslužke.

%d bloggers like this: