Najbolj vroča služba v ZDA – pooblaščenci za skladnost

Visoke kazni zaradi nezakonitega ali neetičnega poslovanja ter zaostritev zakonodaje so v ZDA podjetja prisilila v intenzivno zaposlovanje pooblaščencev za skladnost poslovanja. Tudi njihove plače so močno porasle (za 20% v zadnjih treh letih).

Embedded image permalink

Vir: Wall Street Journal

Pri nas je odstotek podjetij, ki so uvedla funkcijo skladnosti poslovanja in imajo v ta namen zaposlenega posebnega pooblaščenca za skladnost, še relativno majhen. Pričakovati je, da se bo z uveljavitvijo Smernic korporativne integritete tudi pri nas število podjetij, ki bodo tudi formalno poskrbela za povečanje skladnosti poslovanja z zakonodajo, dobrimi poslovnimi običaji in etičnimi načeli, močno povečalo.

Ne smemo pa tudi pozabiti, da so podjetja, ki poslujejo bolj etično, tudi bolj učinkovita in donosna. Torej je v lastnem intersu podjetij in njihovih lastnikov, da poslujejo etično.

Vir: CELC (2012)

%d bloggers like this: