Stanje makroekonomije – po Lucasu

Robert Lucas: Modern Macroeconomics: “I was convinced by Friedman and Schwartz…

…that the 1929-33 down turn was induced by monetary factors (declined is money and velocity both) I concluded that a good starting point for theory would be the working hypothesis that all depressions are mainly monetary in origin…. As I have written elsewhere, I now believe that the evidence on post-war recessions (up to but not including the one we are now in) overwhelmingly supports the dominant importance of real shocks…

Continue reading

Odprite mošnjičke še za hrvaške varčevalce

Črt Kostevc

Za mnoge ni bilo posebno presenečenje, ko je Evropsko sodišče za človekove pravice odločilo v prid varčevalcev nekdanje Ljubljanske banke iz BiH in hkrati sprožilo zelo verjetno kaskado nadaljnih vlaganj podobnih zahtevkov s strani preostalih skupin varčevalcev predvsem na Hrvaškem in BiH. Kaže, da je presenečena zgolj slovenska vlada. Vračilo glavnice in natečenih obresti za slabo četrtino stoletja bo zamajalo terminski načrt slovenske fiskalne ozdravitve. Dobrega pol leta po tem, ko se je rodila Družba za upravljanje terjatev bank in le dva meseca potem, ko je bil prenešen prvi večji sveženj bančnih tertjatev nanjo, nas čaka nov fiskalni knockdown. *
Continue reading

Brad DeLong o variantah neoliberalizma

Karl Polanyi’s The Great Transformation is certainly the right place to start in thinking about “neoliberalism” and its global spread. But you are right to notice and do need to keep thinking that Polanyi is talking about pre-World War II classical liberalism, and that modern post-1980 neoliberalism is somewhat different.

First, as I, at least, see it, there are three strands of thought that together make up the current of ideas and policies that people call “neoliberalism”:

Continue reading

Vikend branje

Nobelovec James Heckman o napačnosti teorije racionalnih pričakovanj

Težka tema za poletje, ampak ena izmed ključnih tem za pravilno dojemanje makroekonomije. Za tiste, ki niste sledili dosedanjim postom o tej temi na tem ali ostalih blogih: sredi 1970. let je Robert Lucas razvil teorijo racionalnih pričakovanj, na podlagi katere je prišlo do t.i. makroekonomske revolucije, torej do nastanka t.i. mikrofundiranih makroekonomskih modelov, ki temeljijo na optimizacijskem obnašanju enega samega popolnoma racionalnega reprezentativnega posameznika. In to je osnova za dinamične stohastične modele splošnega ravnotežja (DSGE), ki jih uporabljajo centralne banke za napovedi makro agregatov. To modeli so seveda grdo udarili mimo pri napovedih v času velikih eksogenih šokov, kot je bila sedanja kriza.

Spodaj je izsek iz intervjuja z nobelovcem Jamesom Heckmanom, prav tako iz Chicago University, ki pravi, da sta tako on kot Milton Friedman opozarjala, da so nekateri teorijo racionalnih pričakovanj vzeli preveč resno, kar je privedlo do velikega razkoraka med teorijo in dejstvi (podatki). Povzeto po ekonomskem zgodovinarju Larsu P. Syllu: Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 335 other followers