Gostilniške “resnice” o preplačanih avtocestah, drugič

Metod Di Batista

Kot inženir prisegam na dejstva, ki so podprta s številkami in realiziranimi dejanji. Zato sem verjetno nespreten in nerazumljen med ljudmi, ki razmišljajo bolj splošno. Tudi v zadnjem komentarju Gostilniške “resnice” o preplačanih avtocestah.

Med združevanjem podjetji za skupno nastopanje (joint venture) in kartelnim dogovarjanjem je lahko zelo tanka črta. Kartelno dogovarjanje razumem kot obvladovanje trga in s tem diktiranje cen. Javni razpisi za gradnjo avtocest so bili mednarodni. Slovenska podjetja so imela le na začetku tega programa 15 % bonitete, pozneje pa ne več. Izvajalci iz večine EU držav so kmalu spoznali, da so njihove cene previsoke za naš trg in so po začetnem interesu, pozneje vse manj sodelovali na razpisih. So pa predvsem italijanski izvajalci zelo uspešno nastopali in dobili kar nekaj velikih gradenj kot AC v Savinjski dolini, predor Trojane, viadukt Lijak. Torej morebitno dogovarjanje slovenskih izvajalcev za skupno nastopanje ni pomenilo obvladovanja slovenskega trga in cen gradbenih storitev.

Združevanje slovenskih izvajalcev za skupno nastopanje je bilo v tistem času razumljivo, saj kapacitete posameznih podjetji niso zagotavljale možnosti nastopanja na številnih razpisih za velike avtocestne gradnje.

Tudi o inkriminiranih aneksih in »šalabajzerstvu« bi se dalo veliko napisati. Tisti, ki se malo ozrejo čez slovensko zaplotništvo, vedo, da se taka »šalabajzerstva«, dogajajo povsod, tudi v urejenih družbah. Omenil bi samo opero v Hamburgu, novo Berlinsko letališče ali letališče v Osaki.

Sam sem bil vedno kritik slabo pripravljene projektne dokumentacije, katere posledice so bila dodatna in več dela. Na drugi strani pa ugotavljam, da se predvsem na longitudinalnih objektih, v zelo spremenljivih geoloških pogojih, ne da (oz. ni racionalno) vse predvideti v naprej.

Današnji projektanti se očitkom v zvezi z aneksi uspešno izogibajo, pa ne z veliko boljšo projektno dokumentacijo!? Pohvale na koncu gradenj, ker ni bilo aneksov ali da so celo »prihranili« pri gradnji, pa ne pomenijo, da je bila gradnja poceni. Potrebno bi bilo primerjati enotne cene in primerljive zgrajene objekte na »preplačanem« avtocestnem programu! Rezultati bi bili zanimivi!

Očitno v svojem prispevku, za nekatere, nisem bil razumljen. Prepričan pa sem, da bi Analiza, ki ni bila narejena na koncu izvajanja avtocestnega programa, lahko odgovorila na številne »gostilniške« in tovrstne blogovske debate!

%d bloggers like this: