Po dinamiki inovativnosti Slovenija tesno sledi povprečju EU

Pa ni vse tako črno, kot se nam zdi. Po podatkih Eurostata je Slovenija glede dinamike (izboljševanja) inovativnosti naših subjektov tesno sledi povprečju EU-28. Indeks je narejen kot primerjava spreminjanja kazalcev inovativosti posamezne države (od človeškega kapitala, vlaganj v RR, podpornega okolja, do rezultatov vlaganj v obliki inovacij in novih izdelkov) glede na povprečje EU. Slovenija je od leta 2010 inovativnost povečevala po zelo podobnem tempu kot povprečje EU-28 (skoraj 100% v skladu z dinamiko EU-28), ki ga seveda najbolj poganjajo razvite države. Slovenski subjekti so po izboljševanju inovativnega podpornega okolja in njegovih rezultatih precej boljši tako od vseh ostalih novih članic EU kot tudi od vseh mediteranskih članic EU (z izjemo Francije).

Innovation summary index

Vir: Eurostat, European Innovation Scoreboard 2017

Ta boljša dinamika slovenske inovativnosti se kaže na srečo tudi v prodaji novih izdelkov (novih na trgu in/ali novih za podjetje).

Sales of new innovations

Vir: Eurostat, European Innovation Scoreboard 2017

… in to kljub nizkim javnim sredstvom za RR …

Public RD exp.png

Vir: Eurostat, European Innovation Scoreboard 2017

… in kljub katastrofalno slabemu angažmaju skladov tveganega kapitala,

Venture capital

Vir: Eurostat, European Innovation Scoreboard 2017

… vendar pa ob nadpovprečno visokih vlaganjih poslovnega sektorja v RR, kjer smo prehiteli celo nekatere bistveno bolj razvite države. Vprašanje je seveda, koliko pravih RR izdatkov je v teh podatkih o RR izdatkih, ki jih poročajo naša podjetja, da lahko uveljavijo davčno olajšavo za vlaganja v RR.

Business RD exp

Vir: Eurostat, European Innovation Scoreboard 2017

Tukaj je še link na innovation scoreboard za Slovenijo.

%d bloggers like this: