Zbranih 41,600 podpisov za referendum

S tem je vladi de facto onemogočeno, da bi se julija na “blending razpis” za EU sredstva prijavila na podlagi spornega zakona s sporno finančno konstrukcijo (podjetje 2TDK kot investitor, Madžarska kot zelo drag kapitalski vlagatelj / posojilodajalec).

Tisti, ki ste oddali svoj podpis za referendum proti spornemu vladnemu zakonu, ste s tem odločilno vplivali na znižanje stroškov financiranja naložbe v 2. tir za najmanj 120 mio evrov (toliko znaša razlika med zahtevanim madžarskim 4.5% donosom na svoj vložek in če bi se Slovenija sama zadolžila na finančnih trgih). Odločilno ste vplivali tudi na zaščito slovenskih strateških interesov, t.j. da Madžarska ne postane solastnik 2. tira in da ne dobi zahtevane koncesije v koprskem pristanišču. Omogočili ste tudi pritisk, da v naslednjih tednih in mesecih vlada dodatno zniža vrednost naložbe v sodelovanju s stroko.

Hvala vsem za podpise in seveda velika hvala Viliju Kovačiču kot glavnemu organizatorju zbiranja podpisov in vsem, ki so mu pomagali pri organizaciji, ter vsem, ki so vsak dan mukotrpno zbirali podpise !

One response

  1. Resnično hvala vsem sodelujočim pri zbiranju podpisov, predvsem Viliju Kovačiču, ki je opravil levji delež naporov in članom drugih civilnih iniciativ, predvsem Svetu za civilni nadzor projekta DT, ki je vse skupaj sprožil. Zahvala gre tudi strankam SDS, NSi in GOD, ki so se sicer pozno vključile v kampanijo zbiranja podpisov (ko je akcija že stekla) in so izkoristile celo akcijo bolj za svojo promocijo in za majanje vlade, kot za kaj drugega, vendarle so v finalu prispevale odločilnih nekaj tisoč podpisov. Predvsem pa hvala vsem številnim državljanom, ki so se potrudili oddati svoj overjeni podpis.
    Tako lahko začnemo spet na začetku, to je kot da zakona ni, torej da se investicija vodi tako kot vse ostale na železniški infrastrukturi in kot je Svet za civilni nadzor že od vsega začetka predlagal.
    Vendar borbe za pošteno, pregledno in ekonomično izgradnjo nove proge DK ni konec. Vlada mora pripraviti jasen investicijski program s predračunom stroškov investicije, napravljenim na podlagi PGD in s finančno konstrukcijo brez fantomske udeležbe “zalednih partnerjev”. Ta IP mora biti narejen pred julijsko prijavo na razpis za EU sredstva in predložen parlamentu pravočasno, da ne bomo spet zadnjih pet minut pod pritiskom sprejemali neko skrpucalo, podobno vladnemu zakonu in da se stroka in politika o tem lahko izjasni. V kolikor vladna ekipa tega ne bo v stanju predložiti do 5.7. 2017, jo je treba zamenjati s sposobnejšimi ljudmi. Če jih ne najde, ji pri pripravi IP lahko pomaga Svet za civilni nadzor, ki take strokovnjake ima.
    Naj dodam še en širši sklep, to je da je cela akcija pokazala, da neposredna demokracija še deluje in kakršno je stanje na drugih področjih, na primer pri upravljanju državne, naše lastnine (NLB, Luka Koper, SDH…), se bo moral zgoditi še kakšen referendum, da bodo naši oblastniki prišli k zdravi pameti. Tako je dobro, da vsi skupaj malo treniramo neposredno demokracijo in da se oblastniki spomnijo, kdo ima v tej državi po ustavi oblast.

    Drago Babič

%d bloggers like this: