Vladna odločitev za 2-tirno zasnovo drugega tira: Super, edino razumno, vendar nič novega

Vlada je danes uradno sporočila, da bo načrt nove proge Koper – Divača spremenila iz 1-tirne v 2-tirno zasnovo. Za nepoznavalce: uradni osnutek investicijskega programa predvideva, da se pri treh najdaljših od skupaj 8 predorov (T1, T2 in T8) zgradijo še vzporedni evakuacijski predori, ki pa so manjšega profila (40 m2 namesto 70 m2). Nov vladni načrt predvideva, da se ti trije predori tudi zgradijo v polnem profilu (70 m2), kar bi kasneje (ob dograditivi viaduktov) ter petih krajših predorov omogočilo preoblikovanje 1-tirne v 2-tirno progo.

Ta vladna odločitev ni nič novega. To informacijo smo imeli že od začetka marca letos, ko je državni sekretar Leben na prvem “usklajevalnem” sestanku z našo inženirsko ekspertno skupino povedal, da se je vlada odločila za 2-tirno zasnovo. To je kasneje ponovil na TV SLovenija v oddaji Tarča (sredi marca) in tudi uporabil oceno naše ekspertne supine glede dodatnega stroška (okrog 95 mio evrov). Kasneje so vladni predstavniki to še večkrat javno (ali na sestankih) povedali.

Se pravi: današnja “novica” ni nič novega. Je pa seveda ta uradna vladna odličitev edino razumna, saj bi bilo skrajno neumno imeti vzporedne predore za evakuacijo, ki bi bili za 40% manjšega profila in skozi katere se kasneje ne bi dalo speljati dodatnega tira. Edino smiselno je že v začetku obe vzporedni cevi tunelov izgraditi v polnem profilu (70 m2).

Ta današnja “novica” ne spremeni bistveno moje podpore vladnim načrtom, saj je s tem vlada izpolnila le ca. 1.2 od skupno 5 naših ključnih zahtev. Spodaj je moja podrobnejša razlaga iz prejšnjega tedna glede vladnega izpolnjevanja naših zahtev:

Če sumiram dosednje pogovore (“usklajevanja”) s predstavniki vlade, lahko ugotovim, da so delno pristali le na 1.2 od skupaj 5 zahtev, ki smo jih na začetku “usklajevanj” predstavili. In sicer:

  1. Znižanje vrednosti naložbe v sodelovanju z neodvisno stroko (vlada še vedno ne želi posredovati obljubljenih podatkov o projektantskih popisih za predor T1, na podlagi katerih bi naša tehnična inženirska skupina izračunala možne prihranke in kar bi kasneje aplicirali na ostale predore in odseke). Ocena uresničenega: 0

  2. Sprememba načrta  iz 1-tirne v zasnovo za 2-tirno progo (izgradnja  treh največjih vzporednih servisnih predorov v polnem profilu). Vlada je na to pristala že na prvem sestanku. Ocena uresničenega: 1

  3. Izločitev Madžarske iz finančne konstrukcije in njena nadomestitev z javno zadolžitvijo bodisi na tujih finančnih trgih bodisi doma z izdajo infrastrukturnih obveznic. Vlada se o tem eksplicitno noče pogajati. Ocena uresničenega: 0

  4. Izločitev podjetja 2TDK kot investitorja (ukinitev ali priključitev Darsu ali SŽ Infrastrukturi). Tudi o tem se vlada eksplicitno noče pogajati. Ocena uresničenega: 0

  5. Izboljšanje demokratičnega nadzora nad projektom (vključitev člena, da investicijski program in finančni načrt potrdi Državni zbor namesto vlade (naš 48. člen), izboljšanje neodvisnega nadzora nad projektom z ustanovitvijo posebne nadzorne komisije (naš 44a. člen)). Vlada je le vključila enega člana civilne družbe v projektno-tehnični svet, kar pa je posvetovalno telo ministra in ne nadzorni organ. In pogovarja se s Transparency international glede sklenitve t.i. “Integrity pacta”, kar smo ji predlagali konec aprila. Ocena uresničenega: 0.2

%d bloggers like this: