Vloga sindikatov v sodobnih družbah

Pred desetimi leti so zaradi mene šli množično na ulice (proti reformam, enotni davčni stopnji, privatizaciji itd.), danes pa simpatizirajo z mojimi stališči. Kaj se je zgodilo? Kdo se je spremenil. Hmm, jaz seveda. Pa ne samo jaz, ampak ekonomska profesija nasploh, na čelu z raziskovalci IMF (razen nekaj okorelih trdorokcev, imenovanih libertarci, ki še naprej živijo v nekem paralelnem, virtualnem svetu).

Če koga zanima, zakaj smo ekonomisti spremenili stališča in zakaj danes menimo, da so sindikati koristni, je spodaj moje današnje predavanje. Tekstovno varianto pa lahko preberete v lanskem članku Sindikati – stražarji pekla ali nebes?

Sindikati

One response

  1. Jasno je, da ima vloga sindikatov širši družbeni pomen in presega okvire ozko delavskih pravic.
    V državah, kjer je sindikalna organiziranost tradicionalno močno prisotna, je na splošno zaznati manj odklonskih dejavnikov v družbi (nižje stopnje korupcije, uravnotežena socialna politika…) – kar najbrž ni naključje, saj je participacija deležnikov v družbenih procesih večja. Vpliv posameznika na odločanje je dandanes precej otežen, pravzaprav povsem minoren, predvsem zaradi kontaminiranosti institucij in zlorabe demokracije s strani politike oz. kapitala. Dober primer so imperialistične vojne (Irak, Sirija…), ki služijo izključno kapitalu in vladajočim elitam, financirajo jih seveda običajni davkoplačevalci – brez možnosti participacije pri odločanju. Sindikati bi tu, v pogojih odmiranja demokracije in njenih inštitucij, lahko odigrali vlogo enega od redkih učinkovitih družbenih korektorjev. Omogočajo namreč neposredno artikulacijo stališč tistim, ki se jih skozi demokratične inštitucije ne sliši (več). Potencialna moč sindikatov na celoten družbeni ustroj je vedno bila in je tudi sedaj pomembna, kljub poskusom lastnikov kapitala, da bi čimbolj diskreditirati njihovo obstoj (mediji). Zato so stalni pritiski na sindikate s strani elit, močnih interesnih skupin, kapitala ter politike, razumljivo veliki in pogosto destruktivni. Spomnimo se obračuna Thatcherjeve s sindikati, pa reagonomike, ne nazadnje tudi razvpit primer Jimmy Hoffa. Seveda lahko pometemo tudi pred svojim pragom s še toplo policijsko afero, v katero je vključen vrh (očitno kontaminiranega) sindikata SPS.

%d bloggers like this: