Stroški gradnje avtocest v Sloveniji

Ne da bi se hotel postaviti na katerokoli stran, toda pred časom sem si hotel malce razčistiti pojme okrog tega, kako draga je bila gradnja avtocest (AC) v Sloveniji. Glede tega je kar nekaj literature v zbornikih, pa tudi knjiga “Gradnja slovenskih avtocest“, kjer je dokumentirana gradnja in stroški ter narejene primerjave s tujino. Morda je za začetek najbolje pogledati spodnjo pregledno predstavitev že pokojnega inženirja Saše Skulja, ter ti dve gradivi (Skulj (2008) Stroški gradnje avtocest in Pavšek & Košič (2006) Družbeno ekonomska upravičenost gradnje avtocest v RS ter gibanje cen in primerjava s podobnimi projekti v tujini).

Navedene številke – tako v tej prezentaciji kot drugih virih, ki sem jih pogledal – sicer kažejo, da je bila gradnja na kilometer AC oziroma na kilometer izgrajenih objektov v primerjavi s Hrvaško, Avstrijo, Italijo ali Nemčijo pri nas cenejša oziroma najmanj primerljiva. Sam si ne upam komentirati številk, ker nisem imel vpogleda v osnovne podatke in ne vem, kako so bili narejeni izračuni ter ali so upoštevani vsi stroški, aneksi itd. Lahko da gre za verodostojne izračune, lahko pa za “frizirane” številke “avtocestnega lobija”. Odvisno, v kaj raje verjamete. Sami si ustvarite mnenje.

Strosek graditve AC v Sloveniji

One response

  1. Vse te analize so že dolgo znane. Vendar nimajo nobenega pomena, dokler bodo najodgovornejši v Sloveniji bolj verjeli. gostilniškim debatam, samozvanim strokovnjakom, ki v življenju niso naredili še nobene ceste, rumenim in na žalost tudi resnim medijem, ter politikom in politikantom, kot pa strokovnjakom z veliko znanja in izkušnjami ki so pa pač “cestni lobi”.

    Resolucija o nacionalnem programu izgradnje AC v RS sprejeta v letu 2004 je obvezala Vlado RS, da periodično obravnava analizo izvajanja tega programa in na osnovi te analize daje smernice za naprej. Čeprav sta bili do danes narejeni vsaj dve taki analizi, jih nobena vlada po letu 2004 ni obravnavala. Obe sta šli v predal, ker sta očitno preveč odstopali od gostilniških stereotipov o “grdem” AC programu v RS.

    Metod Di Batista

%d bloggers like this: