Kako vrniti Ameriki nasmeh…, pardon, rast

Pred dvema letoma sem opozoril na raziskavi Roberta Gordona, vrhunskega razvojnega ekonomista iz Northwestern University (Chicago), ki je v nekaj raziskavah pokazal, da je ameriške visoke gospodarske rasti konec. Pa ne zaradi Velike recesije, ki je sledila finančni krizi iz leta 2008, pač pa zaradi strukturnih razlogov oziroma “protivetrov”, ki vplivajo na upočasnitev trenda rasti: negativna demografija, nezadovoljiva izobrazbena struktura, prevelika neenakost, prevelika zadolženost in zmanjšanje učinkovitosti inovacij. Po Gordonovih izračunih bi se trendna 2% rast, če odštejemo vpliv prvih štirih “protivetrov”, upočasnila na vsega 0.8% letno. Če pa odštejemo še “protiveter” zmanjšane koristnosti inovacij, pa naj bi se letna stopnja prihodnje rasti zmanjšala na vsega 0.2%.

No, Gordon je pred dvema dnevoma izdal knjigo “The Rise and Fall of American Growth: The US Standard of Living Since the Civil War“, kjer navaja 10 ukrepov, s katerimi bi lahko vlada spodbudila rast. Presenečeni boste, kajti za ekonomista iz freshwater univerze so predlagani ukrepi neverjetno “socialni”. Kar 7 izmed 10 predlaganih ukrepov se nanaša na davčni sistem, zmanjšanje neenakosti in izboljšanje dostopa do izobraževanja, preostali 3 pa na imigracijsko politiko, deregulacijo trga dela in legalizacijo drog.

Desničarji bodo znoreli, toda ukrepi so izjemno smiselni za ZDA, saj omogočajo velikemu deležu populacije, ki je zaradi nizkih dohodkov izključena od storitev kvalitetnega izobraževanja, boljši dostop do njega, hkrati pa spodnjemu delu prebivalstva po dohodkih zagotavlja nekoliko višje zajamčene plače in nižje davke, medtem ko zmanjšuje možnosti za izogibanje davkom in zvišuje davke tistim z višjimi prihodki. Gordon je pozabil le na infrastrukturne investicije, ki so pred letom 1970, ko se je ameriška rast začela upočasnjevati, v veliki meri poganjali to rast. Danes, kot ugotavlja Dani Rodrik v aktualnem komentarju “The Return of Public Investment“, hitreje rastejo predvsem države, ki več vlagajo v infrastrukturo (od Bolivije, Etiopije do Indije in Kitajske).

Predlogi ukrepov:

  1. Make the tax code more progressive
  2. Raise the minimum wage
  3. Make the earned income tax credit program that grants extra cash to low-wage workers more generous
  4. Reduce incarceration in part by legalizing drugs
  5. Invest in quality preschool
  6. Ensure that K-12 schools with poor students get more money than those with affluent ones
  7. Make student loan repayment income-contingent
  8. Roll back excessive occupational licensing rules
  9. Shift the US immigration mix to feature more skilled workers
  10. Do broad tax reform that eliminates deductions to allow for lower rates

Vir: Matt Yglesias, Vox

Bi ti ukrepi pomagali tudi Sloveniji k višji rasti? Težko, kajti večino izmed njih, z izjemo legalizacije drog in davčnega kredita (EITC), že imamo uveljavljenih. Manjka pa investicij. Zasebnih ni, ker ni dovolj povpraševanja. Javnih pa ni zaradi, najprej, napačne ekonomske politike, ki je v navalu “šparanja” zdecimirala javne investicije, danes pa zaradi finančne ortodoksije finančnega ministrstva, ki pri investicijah še vedno špara, čeprav so finančne omejitve močno relaksirane.

%d bloggers like this: