Pomembno je, komu si dolžan

Če v poslovnem svetu velja temeljno pravilo, da ne smeš niti nikoli dolžan mafiji (ne italijanski, ne ruski, ne albanski ali katerikoli), velja pri državah pravilo, da ne smeš biti dolžan tujcem. In še naprej, če v zasebnem in poslovnem svetu velja pravilo, da moraš imeti dolg v valuti, v kateri dobivaš plačo oziroma prihodke, velja pri državah pravilo, da morajo imeti dolg v valuti, nad katero imajo kontrolo. Iz tega vidika je treba gledati tudi spodnjo sliko, ki jasno kaže, zakaj ima Grčija velik problem, Italija pa denimo ne.

Vir: The Economist

Grčija ima velik problem, ker je 85% njenega javnega dolga v rokah tujcev. In še večji, ker je 80% dolga v rokah uradnih institucij in držav. Medtem ko je mogoče do zasebnih upnikov lažje bankrotirati, je z uradnimi upniki to bistveno večji problem. Poleg tega je velika večina dolga v evrih, nad katerimi pa Grčija nima nadzora, saj se monetarna politika določa v Frankfurtu. Podobne potencialne težave ima tudi Portugalska.

V najboljši situaciji je Italija, ki ima dve tretjini javnega dolga do domačih upnikov, med tujimi upniki pa je le malo uradnih institucij (okrog 5% celotnega dolga). V podobni situaciji je Španija. Obe pa sta v relativno boljšem položaju kot Nemčija, ki ima precej dolga do tujih uradnih institucij, ki iščejo zatočišče v nemških obveznicah. Seveda so stroški servisiranja dolga (obresti) za Nemčijo nižji, toda v primeru razpada evrskega območja, bo tudi za Nemčijo pomembno, koliko njenega javnega dolga je v rokah njene matične centralne banke.

To je tudi odgovor na vprašanje, zakaj Japonska z javnim dolgom  v višini več kot 250% BDP ne more zaiti v težave z likvidnostjo proračuna, za razliko od Slovenije, katere relativni javni dolg je trikrat nižji. Japonska je dolžna domačim subjektom, Slovenija pa (pretežno) tujim.

Prihajajo časi, ko bo treba skrbno paziti, v kateri valuti in pri kom se zadolžujemo. No, ti časi so že nekaj let tukaj.

%d bloggers like this: