Demontaža socialne države?

To je izjava, ki jo v povezavi s paketom varčevalnih ukrepov največkrat slišimo. Pa vendar je ta izjava napačna. Rebalans proračuna za 2012, ki odraža varčevalne ukrepe, namreč v skoraj ničemer ne posega v socialne izdatke. Na socialnem področju sploh ne bo nobenih bistvenih rezov, saj izdatki za socialno varnost, ki znašajo dobre 2.5 milijarde evrov (25% proračuna) ostajajo na enaki ravni (zmanjšanje le za 27 mio evrov oziroma zgolj za 1.1%). * Nadaljujte z branjem

Zavora zadolževanju v ustavi

Igor Masten

Državni zbor Republike Slovenije je začel postopek spremembe 148. člena ustave, ki v ustavo vnaša t.i. fiskalno pravilo. Z njim želimo omejiti nebrzdano zadolževanje države. Podobno kot velika večina ostalih držav podpisnic evropskega fiskalnega pakta. Na začetku tega tedna je opozicija dala jasno vedeti, da kljub začetemu postopku sprememba ustave potrebne dvotretjinske podpore (še) nima. Med razlogi za nasprotovanje se izpostavljata dva. Prvi je nepotrebna naglica s postopkom. Drugi ugovor vladi očita, da s spremembo ustave želi le preprečiti referendum(e) o varčevalnih zakonih. Sam sem član strokovne skupine Ustavne komisije, ki bo Državnemu zboru predlagala konkretno spremembo ustave in opazujem kako strokovna presoja postaja del politične manipulacije, zavajanja in demagogije. Zato je komentar na mestu. * Nadaljujte z branjem

%d bloggers like this: