Deset razvojnih premislekov

Komentar je v originalu objavljen v Financah.

Sedanje vlade zgodovina ne bo zaobšla. Malce zaradi stvari, ki jih je vehementno obljubljala, ne pa tudi izvedla, predvsem pa zaradi metod, ki jih je brezskrupulozno uporabljala. In rezultatov, ki jih lahko pokaže. Kljub načeloma štirim »debelim« letom se je vse skupaj izcimilo v štiri leta izgubljenih priložnosti za večino prebivalcev Slovenije in štiri leta nespodobno velikih koristi zgolj za peščico privilegiranih. In prav breskrupulozno uveljavljanje politik, ki so omogočile tako veliko diskrepanco med nemeritornim bogatenjem peščice ljubljencev režima in veliko večino ostalih je tisto, po čemer si bomo volivci zapomnili to vlado.

Ker sem sodeloval pri snovanju razvojnega programa te vlade, lahko presojam, kakšni so doseženi rezultati glede na zastavljene cilje. Lahko presojam, kam nas dejansko uporabljene vladne politike namesto načrtovanih dejansko vodijo. In lahko presojam, kateri ukrepi in politike bi bili z vidika razvojnih izkušenj drugih držav bolj primerni. V ta namen bom v naslednjih tednih ponudil javnosti v razmislek deset razvojnih premislekov. Morda se bodo nekateri premisleki zdeli dovolj tehtni, da bodo o njih razmišljali tudi v strankarskih programskih odborih, ko bodo snovali predvolilne programe. Morda tudi ne, morda bodo imeli drugačne razvojne ideje. Morda jih sploh ne bodo imeli, ampak jim bo dovolj za zmago na volitvah že to, da so formalna – ne pa nujno tudi vsebinska – alternativa sedanji vladni koaliciji. Kakorkoli, izgubljena naslednja štiri leta zaradi pomanjkanja razvojne vizije ali ponavljanja obstoječih politik in škodljivih vzorcev delovanja je najslabše, kar se nam lahko zgodi.

%d bloggers like this: